Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ

Η νεολαία σήμερα είναι η κοινωνική κατηγορία εκείνη που αντιμετωπίζετε με τον ποιο βάρβαρο τρόπο από τις κυρίαρχες καπιταλιστικές δυνάμεις, αυτό αναγκάζει τα άτομα που υπάγονται σε αυτή να παλέψουν για την ύπαρξη της, καθώς το μέλλον τους προδιαγράφεται νεκρό. Επομένως μια συλλογικότητα που αποκαλείται αριστερή και ριζοσπαστική δεν μπορεί να μην δημιουργήσει έναν χώρο έκφρασης και να διεκδικεί αιτήματα μέσα από αυτόν, που θα βάζουν φραγμό στις επιθυμίες των από πάνω και παράλληλα να γίνεται αρωγός μιας προσπάθειας υπέρβασης της στείρας αριστεράς με σκοπό να δημιουργεί το νέο, το εναλλακτικό, το ελπιδοφόρο, το παραγωγικό!

Κοινωνική διαίρεση και τρόποι πολιτικής έκφρασης

Στην κοινωνική κατηγορία που διακρίνουμε ως νεολαία κάτω από έναν συσχετισμό πεδίων όπως η εκπαίδευση, ο στρατός και η οικογένεια οφείλουμε να διαχωρίσουμε ηλικιακά τους νέους σε τρεις κύριες κατηγορίες. Την μαθητική νεολαία, την φοιτητική, την εργαζόμενη. Αυτές οι κατηγορίες έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και διαφορετικές προσλαμβάνουσες.

Η μαθητική νεολαία δεν έχει αυτοτελή ταξικά χαρακτηριστικά αλλά κατέχει θέση από την ταξική καταγωγή της, δηλαδή την οικογένεια. Πολλές φορές επιρρίπτουμε ευθύνες στον τρόπο χειραφέτησης του νέου από την οικογένεια και συχνά ορίζουμε ότι η πάσχουσα συμπεριφορά του μαθητή εξαρτάται από το οικογενειακό κλίμα. Το ερώτημα είναι, πως μπορείς να αντιμετωπίσεις τις βλαβερές προσλαμβάνουσες του μαθητή από την οικογένεια και την παρέα. Σίγουρα δεν είναι το ποιο εύκολο να επέμβεις στην οικογένεια και στην παρέα. Αυτό που οφείλείς να κάνεις είναι να πιάσεις κατευθείαν το άτομο. Άρα να ενισχύσεις την παιδεία και να αναβαθμίζεις τον τρόπο διαπαιδαγώγησης του μαθητή με μια συνολική πολιτική βελτίωση της παιδείας καθώς και να κάνεις τους ίδιους του εκπαιδευτικούς να βοηθούν τον νέο να ξεπερνά τα προβλήματα του, να δημιουργήσεις μαθήματα πραγματικής ταξικής διαπαιδαγώγησης και κοινωνικής χειραφέτησης. Να αποδομήσεις την εθνοκεντρική ιστορία και να πολυπολιτισμικοποιήσεις τον νέο.

Αυτή η κατεύθυνση συνολικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης είναι ένα κεντρικό πολιτικό ζήτημα αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ξέχωρο από τη πολιτική μια αριστερής νεολαίας.

Ο κύριος τρόπος έκφρασης και συμπεριφοράς του μαθητή προέρχεται από το πολιτιστικό του υπόβαθρό. Ένα πολιτιστικό υπόβαθρο πλήρως αποδιαρθρωμένο εξαιτίας της διάλυσης της εκπαίδευσης την εκμάθηση προπαγανδισμένων και αποσπασματικών γνώσεων. Σε αυτήν την πλήρη ανικανότητα του κράτους, το παρακράτος βρίσκει το πρόσφορο έδαφος να επέμβει, όπου παρακράτος δεν είναι άλλο από τη Χρυσή Αυγή. Αυτή η φασιστική οργάνωση εκτελεί διττό ρόλο. Την κατήχηση μαθητών και συνεπώς την στρατολόγηση τους και την εφαρμογή της κυβερνητικής ατζέντας. Δηλαδή, της ενοχοποίησης της αριστεράς και της συνολικής απολιτικοποίησης. Όλα αυτά κάτω από μια φασιστική ιδεολογία που πρέπει επειγόντως να απομονωθεί. Άρα την μαθητική νεολαία πρέπει να την εξειδικεύσουμε και να πούμε ότι κύριος σκοπός μας είναι η αντιφασιστική δουλειά πάνω σε αυτήν.

1) μαθητικές αντιφασιστικές συναυλίες και αντιρατσιστικά hapenning

2) συνεργασία όμορων τοπικών οργανώσεων σε κοινές εκδηλώσεις και φεστιβάλ

3) δημιουργία μέσα από τον μαθητικό συνδικαλισμό, αντιφασιστικών πρωτοβουλιών μέσα στα σχολεία. Πχ αντιφασιστική ομάδα μέσα στο 15 μελές.

4) Συγκρότηση αντιφασιστικών επιτροπών με ευρύτερο συνοικιακό χαρακτήρα

 

Η φοιτητική νεολαία είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση μέσα στην συγκυρία. Διότι συνέμπλεκεται και η εργασία και η εκπαίδευση. Εκεί δηλαδή που μέχρι πρότινος ο φοιτητής/τρια καλούνταν να σπουδάζει και να επιλέγει να εργαστεί η όχι. Σήμερα αναγκάζεται να εργάζεται για να φοιτήσει, ακόμη και να επιβιώσει αυτός και η οικογένεια του. Σημείο παρατήρησης είναι ότι παρά την βίαιη ενηλικίωση του νέου, που σημαίνει γρήγορη ένταξη στην παραγωγή. Αυτή η ένταξη δεν τον προσδιορίζει ταξικά αυτόνομο αλλά βλέπουμε ότι εργάζεται για να ενισχύσει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει ότι τον φοιτητή δεν μπορείς να τον κοιτάξεις αποσπασματικά αλλά να ελέγξεις και την εκπαίδευση και την ταξική του θέση. Μια ταξική θέση που είναι μπερδεμένη εξαιτίας της εργασιακής ανάγκης και της οικογενειοποίησης. Αυτή όμως η οικογενειοποίηση δεν συστήνει χειραφέτηση του νέου από την οικογένεια, αλλά εγκλεισμό του νέου που γίνεται πρόωρα οικογενειάρχης. Δημιουργώντας του, περισσότερες ανάγκες και υποχρεώσεις.

Που καιρός για έρωτα*;

Άρα σκοπός μιας αριστερής συλλογικότητας είναι να ενισχυθεί ο συνδικαλιστικός χαρακτήρας του φοιτητή και να μην περιορίζεται στα του οίκου του αλλά να παίρνει μια συνολική παλαική μορφή σε σύνδεση με τα υπόλοιπα κινήματα όπου αυτό καθίσταται δυνατό, χωρίς αυτό να απομονώνει την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η εργαζόμενη νεολαία βρίσκεται σε μια μετέωρη κατάσταση διότι όλο και περισσότεροι νέοι αναγκάζονται να δουλέψουν, κάποιοι το κάνουν ακόμη και από μικροί, εγκαταλείποντας έτσι τις σπουδές τους, πράγμα που συνεπάγεται και την συνολική απομόρφωση της κοινωνίας. Βεβαίως σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης της πολιτικής μιας αριστερής νεολαίας είναι το συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό ανεργίας με αποκορύφωμα το 60% που αγγίζει στις ηλικίες 18-24. Αυτό επιτάσσει μια νέα εργατική πολιτική που να εντάσσει του μαύρους – ανασφάλιστους, άνεργους και τους μετανάστες.

 

Η εργαζόμενη νεολαία δουλεύει με επισφαλείς θέσεις εργασίας, βλέπε μπλοκάκηδες , stage, κούριερ, ντελίβερι, τυλιχτές, σερβιτόροι κ.α. Αυτές τις εργασίες της καταλαμβάνουν και νέοι μετανάστες που συνήθως πέφτουν βια της μεγαλύτερης εκμετάλλευσης από την εργοδοσία και θύματα ρατσιστικής συμπεριφοράς. Άρα κάθε άλλο παρά ανώφελο κρίνεται να πάρουν ταξική και συνδικαλιστική θέση αυτοί οι άνθρωποι, αντιμετωπίζοντας την εκμετάλλευση που υφίστανται και τον ρατσισμό. Αυτή η ανάγκη συμπόρευσης πρέπει να επιφέρει αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Πρέπει δηλαδή να υπάρξουν κινήσεις βοήθειας των μεταναστών με κοινωνικό πρόσημο. Στέκια στις γειτονιές που θα μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, θα συναναστρέφονται με ανθρώπους άλλης καταγωγής, θα κοινωνικοποιούνται και θα πολιτικοποιούνται.

 

Επιπλέον τομέας δουλειάς που είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει είναι εκείνος που θα δομήσει τον θεσμικό συνδικαλισμό των ανέργων και την ένταξη τους σε δομές αλληλεγγύης σχηματίζοντας μια ολοκληρωμένη πολιτική ατζέντα του άνεργου πληθυσμού.

1) Διεκδίκηση για την θεσμική εκπροσώπηση σε συνδικαλιστικούς φορείς κλαδικά αλλά και συνολικά των ανέργων.

2) Ενασχόληση με δίκτυα και δομές αλληλεγγύης με σκοπό την πολιτική και κινηματική ενασχόληση, σπάζοντας την απάθεια και την αδιαφορία και προτείνοντας την δράση ως τρόπο λύσης των προβλημάτων.

3) Δίκτυα και συνέλευσης ανέργων που θα συζητούν τις ιδιαιτερότητας της περιοχής και θα διεκδικούν. Όπως μείωση των δημοτικών τελών, δωρεάν μετακίνηση, δημοτικά ιατρεία και σε σύνδεση με κεντρικό κίνημα ανέργων που θα βάζει στόχους όπως είναι η μείωση της τιμής του εισιτηρίου στα αστικά μέσα μεταφοράς, στα μουσεία, θέατρα κλπ.

4) Επικοινωνία με τις υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού νότου για την συνεργασία στην πρωτοβουλία βάσης ανέργων σε διεθνές επίπεδο.

Αυτή η ανάγκη δεν χωράει σπασμωδικές κινήσεις αλλά γρήγορες πρωτοβουλίες κάτω από μια οργανωτική ομπρέλα που θα βάζει τις εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς, στα ασφαλιστικά ταμεία και τα ταμεία του ΟΑΕΔ ως σήμα κατατεθέν.

 

Στοιχεία της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Μια νεολαία η οποία βρίσκεται εν μέσω πολέμου που έχουν κηρύξει οι από πάνω, πρέπει να διαλέξει στρατόπεδο. Αυτό το στρατόπεδο επιδιώκουμε να διέπεται από στοιχεία αξιοπιστίας και δημοκρατίας και αυτά να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Ένα κύριο χαρακτηριστικό της νεολαίας της εποχής του μνημονίου είναι ότι αναζήτησε άλλους τρόπους διεκδίκησης και εξόδους από την κρίση με κύρια την άμεση δημοκρατία που εκφράστηκε από το κίνημα των πλατειών και εξέφρασε ένα τεράστιο κομμάτι πληθυσμού. Οι λόγοι που οδήγησαν αυτόν τον κόσμο στον δρόμο δεν είναι μόνο η αγανάκτηση αλλά ο τρόπος που δόθηκε στον κόσμο να εκφραστεί ως προς τον χώρο και τον τρόπο.

Για πρώτη φορά μετά από χρόνια ο κόσμο επανακοιοπήθηκε τον δημόσιο χώρο, πήγε στο μέρος εκείνο το όποιο κατάλαβε ότι του ανήκει, ότι δεν ανήκει στις ιδιωτικές εταιρείες, ότι δεν ανήκει στις κάμερες τους. Άρα ως πρώτο στοιχείο συγκροτούμε την χωρική ανάγκη του κόσμου να βγει στις πλατείες των ανέμελων καιρών, εκείνων που δεν είχαν εισβάλει τα ιδιωτικά κεφάλαια με σκοπό την κατάχρηση της δημόσιας γης.

Επόμενο σημείο είναι ο τρόπος που το έκανε. Το έκανε αυθόρμητα, αθώα αλλά με ουσιαστικό πολιτικό τρόπο. Το έπραξε με έναν τρόπο έτσι, για δηλώσει την αηδία του για την πολιτική διακυβέρνηση της χώρας και για τον επαγγελματικό γραφειοκρατικό και συντεχνιακό συνδικαλισμό που καθόταν με σταυρωμένα τα χέρια σε μια καταιγίδα περικοπών και αντιλαικών μέτρων.

Αυτή η διάθεση του κόσμου για ριζική αλλαγή πήρε μια διάσταση μηδενισμού κατά πολλούς αλλά και αναρχικής πολιτικής η οποία απαξίωσε και αμφισβήτησε το πολιτικό σύστημα εξουσίας της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Δόθηκε δηλαδή μια βαθιά ιδεολογική πάλη εκείνες τις μέρες στην πλατεία συντάγματος. Μια πάλη επικράτησης του παλιού και μεταρρύθμισης του και μια άλλη κατάργηση της αστικής δημοκρατίας με συνελευσοποίηση των από κάτω, με στοιχεία αυτοοργάνωσης και αυτοδιάθεσης των πολιτών.

Οι πλατείες μας δίδαξαν πολλά και έδωσαν μια σκληρή απάντηση στον τρόπο συγκρότησης της νεολαίας και ως μεγάλο κινηματικό σταθμό δεν μπορούμε να μην τον υπολογίσουμε, αλλά να εντάξουμε στην πολιτική μας φαρέτρα τα στοιχεία εκείνα τα οποία αποζήτησαν οι πολίτες.

1) Κίνημα. Το κίνημα πρέπει να γίνει ο τρόπος παραγωγής πολιτικής έκφρασης του νέου. Σε αντίθεση με τον αέναο διάλογο της προ μνημονίου αριστεράς εμείς απαντάμε με κινηματική εγρήγορση. Όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από τον Δεκέμβρη του 2008 ως προς τον τρόπο της αμφισβήτησης και από τις πλατείες ως προς τρόπο ζύμωσης, που όμως και τα δύο  τέμνονταν στην ανάγκη της ανατροπής στον δρόμο. Ένα κίνημα που δεν θα στηρίζει μόνο την κυβέρνηση της αριστεράς αν και όποτε έρθει, αλλά ενός κινήματος που θα πιέζει και θα αμφισβητεί ακόμη και το ίδιο του το κόμμα.

Το κίνημα όμως οφείλουμε να μην το βλέπουμε μονόπλευρα δηλαδή το ότι είναι ένας γραμμικός τρόπος αντίστασης και διεκδίκησης, αλλά να δούμε πως θα ενισχύεται ο τρόπος που κάνει τον κόσμο συμμετοχικό και θα επιφέρει νίκες που θα προσελκύουν κόσμο. Καλύτερη λύση από το να αναδιπλωθούν δομές αυτοοργάνωσης και αλληλεγγύης ως κύτταρα δημοκρατίας και κινηματικές αναφορές δεν μπορεί να υπάρξει.

2) Άμεση δημοκρατία. Ανεξάρτητα με τις κομματικές διεργασίες δηλαδή, να γίνονται λαικές συνελεύσεις νέων. Αυτές κάλλιστα θα μπορούσαν να στεγάζονται στα στέκια νεολαίας που ονειρευόμαστε, αλλά και έξω από αυτά. Το έξω από αυτά εντάσσεται στην ανάγκη ανάκτησης του δημόσιου χώρου έκφρασης. Αυτό καλύπτεται από τα κατά τόπους φεστιβάλ – ημερίδες, αλλά ενισχύοντας αυτήν την λογική μπορούμε να δούμε την δημιουργία θεματικών συνελεύσεων όπως είναι ο πολιτισμός, ο αντιφασισμός, ο αθλητισμός, η οικολογία με ακομμάτικο χαρακτήρα που θα γίνονται εν μέσω καλοκαιριού στις πλατείες και τα πάρκα. Καιρού επιτρέποντος, στην ίδια λογική των ανοιχτών δημόσιων συναντήσεων να γίνονται και οι συνελεύσεις νέων ΣΥΡΙΖΑ, τις φορές που ίδια η τοπική οργάνωση κρίνει σημαντικό να συμβεί.

 

Διεθνιστικη πολιτική

Το πρόβλημα της ραγδαίας ύφεσης της οικονομίας της Ελλάδας δεν είναι εθνικό αλλά παγκόσμιο και κάτω από αυτήν την εκτίμηση κρίνεται παράλογο μια αριστερή νεολαία να απομονωθεί στα εθνικά τεκταινόμενα και να μην έρθει σε επικοινωνία με αριστερές οργανώσεις νέων στην Ευρώπη,  με συνδικάτα, αλλά και σε επίπεδο ανέργων. Η αλληλεγγύη των χωρών του ευρωπαϊκού νότου και όχι μόνο, θα εμπλουτίσει την ελληνική και διεθνής πολιτική που θέλουμε να στήσουμε και θα δημιουργήσει τις συνθήκες ζύμωσης και σύμπραξης στο μέλλον σε πάρα πολλά ζητήματα που είναι υπερεθνικά. Στην βάση του τριπτύχου κινήματος – δημοκρατίας – αλληλεγγύης.

32350_495685763783044_531191637_n

Πρωτοπορία – Δημιουργία

Επίσης ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας, αφορά κυρίως το δημιουργικό συμμετοχικό κομμάτι του νέου. Μέσα στο οποίο μπαίνει το πολιτιστικό αντιπαράδειγμα και η εναλλακτική προοπτική. Μαζί με όλα τα παραπάνω πρέπει να δώσουμε υλικές απαντήσεις στις ανάγκες που συνεχώς αυξάνονται. Για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες πρέπει να σπάσει η σχέση ανάθεσης των προβλημάτων και η παραδοσιοκρατία που πολλές φορές μεταλαμπαδεύεται και στους νέους.

Ο τομέας της αλληλέγγυας κοινωνικής οικονομίας ο οποίος προσδιορίζεται ως ο τρίτος και περιθωριοποιημένος τομέας οικονομίας είναι ένας ενδιαφέρον τομέας μελέτης και δουλειάς για να καλύψει αυτές τις ανάγκες, αλλά κυρίως να αποτελέσει το παραγωγικό αντίβαρο στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής.Είναι σπουδαίο λοιπόν να δοθεί μια κατεύθυνση συνεργατική στους νέους ανθρώπους, ότι μέσα από πρωτοβουλίες συνεταιριστικές μπορούν να ξεπηδήσουν κολεκτίβες εργασίας, να αναδομηθεί το εναλλακτικό εμπόριο, να ριζώσουν οι κινήσεις χωρίς μεσάζοντες και μια σειρά άλλων ιδεών. Η ανεύρεση ενός χώρου που θα μπορούσε να γίνει ένα μεγάλο πολιτιστικό κέντρο συναναστροφής των νέων είναι ένας κύριος άξονας δημιουργίας.

 

Σκεφτείτε έναν χώρο που δεν θα είχε κομματική ταμπέλα και μέσα σε αυτόν θα στεγαζόταν ένα κοινωνικό καφενείο, ένας αποθηκευτικός χώρος τροφίμων από δίκτυα αλληλεγγύης, ανταλλακτικό παζάρι ρούχων στην εθελοντική προσφορά των πολιτών, προιόντα πώλησης από μικρούς παραγωγούς. Σεμινάρια αυτομόρφωσης μέσα σε έναν ζωντανό ανοιχτό χώρο, που θα φιλοξενεί εκδηλώσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα. (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ)

Ακόμη όμως και χώροι που μπορούν να αξιοποιηθούν αυτοδιαχειριζόμενα ή σε σύμπραξη με τις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, είναι σπουδαίο να δημιουργηθούν.Καθώς και για τους λάτρεις των ριζοσπαστικών λύσεων, υπάρχουν και οι καταλήψεις δημόσιων χώρων που μέσα σε αυτούς εντάσσομαι και εγώ!

Να πάμε τώρα να συγκροτήσουμε οργανώσεις βάσεις σε γειτονιές και σχολές, να υλοποιήσουμε στόχους και να ιδρυθούμε άμεσα.Η κοινωνία δεν θα μας περιμένει!

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s