Παιδεία για όλους

Καμπάνια: «παιδεία για όλους»

Η αρχή της σχολικής χρονιάς βρίσκει την παιδεία σε διάλυση, τους εκπαιδευτικούς σε κινητοποιήσεις αλλά και πολλές οικογένειες είτε να δυσκολεύονται είτε ακόμα και να αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους σε σχολικά είδη.

Ως «αλληλεγγύη για όλους» πιστεύουμε ότι πρέπει άμεσα να οργανώσουμε πρακτικά βήματα που από τη μια θα στέλνουν ένα σαφές μήνυμα αλληλεγγύης και αντίστασης και από την άλλη θα αποτελούν πράξεις σύνδεσης των διαφορετικών τμημάτων της κοινωνίας που αγωνίζονται ενάντια στις συνέπειες και τις πολιτικές της μνημονιακής βαρβαρότητας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ανατροπής της.

Προτείνουμε λοιπόν τις αμέσως επόμενες δεκαπέντε μέρες να ξεδιπλωθεί μια καμπάνια αλληλεγγύης με στόχο την εξασφάλιση σχολικών ειδών για κάθε παιδί.

Η καμπάνια μπορεί να πάρει τη μορφή ανοιχτού καλέσματος και μαζικής απεύθυνσης για συγκέντρωση σχολικών ειδών (μολύβια, τσάντες κ.λπ. και ειδών αθλητικού ρουχισμού) που περισσεύουν αλλά είναι σε καλή κατάσταση, ή προσφορών καινούργιων, σε στέκια, δομές κοινωνικής αλληλεγγύης κ.λπ. Μπορεί ακόμα να πάρει τη μορφή ενεργητικών δράσεων συλλογής σχολικών ειδών π.χ. έξω από Super Market ή αντίστοιχα καταστήματα.

Πιστεύουμε ότι οι Οργανώσεις Μελών του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια και να αποτελέσουν σημαντικό τροφοδότη των δράσεων της καμπάνιας.

Ο τρόπος διανομής τους μπορεί να ποικίλει, αν και θεωρούμε πιο κατάλληλο τη διοργάνωση ανοιχτών χαριστικών / ανταλλακτικών παζαριών σε πλατείες, το Π/Σ/Κ 13/14/15 Σεπτέμβρη, αμέσως μετά το άνοιγμα των σχολείων, που δίνει τη δυνατότητα μέγιστης δημοσιοποίησής τους σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, παιδικές χαρές κ.λπ. Φυσικά ο τρόπος υλοποίησης εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Από την πλευρά της η “αλληλεγγύη για όλους” προσανατολίζεται να ενισχύσει την προσπάθεια αυτή με τετράδια, που θα διανείμει στις δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και στα χαριστικά / ανταλλακτικά παζάρια σχολικών ειδών που θα διοργανωθούν, ώστε να φτάσουν σε μαθητές και μαθήτριες.

Για την καλύτερη δημοσιοποίηση και οργάνωση της καμπάνιας σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε με την «αλληλεγγύη για όλους» (τηλ.: 210-38.01.921) και να μας ενημερώσετε για τον τόπο συγκέντρωσης των σχολικών ειδών αρχικά, καθώς και τον τόπο και χρόνο διανομής τους.

Μέσα στο κλίμα διάλυσης του εκπαιδευτικού συστήματος που βρίσκει φέτος το άνοιγμα των σχολείων, μια τέτοιου είδους καμπάνια θα μπορούσε να πάρει και τη μορφή αλληλεγγύης στους αγώνες των εκπαιδευτικών. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, σε κάθε γονιό, εργαζόμενο, εκπαιδευτικό ώστε να ξεκινήσουμε τη χρονιά με μια πετυχημένη καμπάνια αλληλεγγύης προς μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, με γενικό τίτλο και μήνυμα μας το «παιδεία για όλους», συσφίγγοντας έτσι τις σχέσεις μας με τις ανάγκες της κοινωνίας και οργανώνοντας τη συλλογική αντιμετώπισή τους στο δρόμο για τη συνολική ανατροπή κυβέρνησης – Τρόικας – μνημονίων.